ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2011

ಅಣಬೆಗಳು....

ಮಡಚಿದ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಿಳಿ ಅಣಬೆ

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಕೊಳೆತ ದರಕುಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲೋ, ಮರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧದ ಅಣಬೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ನಾಯಿಕೊಡೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಣಬೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದರ
ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನೋಡಲು ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೊಡೆಯಂತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಟೋಪಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಂತಹ (ಕಾಂಡ) ರಚನೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಣಬೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನೋಳಗೊಂಡ ಅಣಬೆಗಳೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದೇನೆ.


ಮಡಚಿದ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಿಳಿ ಅಣಬೆ

ಮಡಚಿದ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಿಳಿ ಅಣಬೆ

ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಳಿ ಅಣಬೆಗಳು

ಒಂದರಮೇಲೊಂದು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಳಿ ಅಣಬೆಗಳು

ಬಿಳಿ ಅಣಬೆ

ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹಳದಿ ಅಣಬೆಗಳು

ಸೊಂಗೆಯ ಸಂದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಅಣಬೆ

ಪುಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಅಣಬೆ


ಕಲ್ಲಿನ ಸಂದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಕೆಂಪು ಅಣಬೆ

ದರಕಲಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಅಣಬೆ